Public Discourse with Advertising Function

Authors

  • Adriana Maria Robu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iași - Eberhard Karls University of Tübingen

DOI:

https://doi.org/10.55245/energeia.2014.026

Keywords:

finality, functional perspective, advertising and political discourse, integral linguistics.

Abstract

Our concern in this paper is to analyse public discourse from the point of view of “functional perspective” on speech in Eugenio Coseriu’s sense, considering language as a phenomenon that must be explained in finalistic terms. With its distinction of three functional levels of language (universal, historical and individual) and departing from the knowledge of the speaker and the activity of speech, Coseriu’s framework offers very adequate instruments for understanding what we can generally call public discourse (as well as other types of discourse). The aim of the present work is to show how we can describe the finality of a text taking into account different types of textual functions involved within discourse. We will focus on political and advertising discourses, two of the most dominant types within public discourse nowadays, and we will concentrate on examples from Romanian.

References

Adam, Jean-Michel (2008 [1999]): Lingvistica textuală. Introducere în analiza textuală a discursurilor. Traducere de Corina Iftimia, prefaţă de Rodica Nagy. Iaşi: Institutul European.

Aschenberg, Heidi (1998): „Probleme der philosophischen Übersetzung. Bemerkungen in Beziehung auf die deutschen Versionen von Sartres L’être et le néant“, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 150, 77-109 [in collaboration with Reinhold Aschenberg].

Borcilă, Mircea (2008): “Tra Blaga e Coseriu. Dalla metaforica del linguaggio a una poetica della cultura”, in: Romania culturale oggi, N. Neşu & L. Valmarin (eds.) Quaderni di Romania Orientale 2, Roma, Bagatto Libri, 253-271.

Brune, François (1996 [1985]): Fericirea ca obligaţie. Psihologia şi sociologia publicităţii. Traducere din limba franceză şi prefaţă de Costin Popescu. Bucureşti: Editura Trei.

Coseriu, Eugenio (1955 - 1956): “Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüistica del hablar”, in: Romanistisches Jahrbuch, VII, 29–54.

Coseriu, Eugenio (1985): “Linguistic Competence. What is it Really?: The Presidential Address of the Modern Humanities Research Association”, in: The Modern Language Review, vol. 80, part 4.

Coseriu, Eugeniu (1992): Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Elaborado y editado por Heinrich Weber. Versión española de Francisco Meno Blanco. Madrid: Biblioteca Románica Hispánica, Editorial Gredos.

Coşeriu, Eugeniu (1997 [1958]): Sincronie, discronie şi istorie. Problema schimbării lingvistice. Ediţie în limba română de Nicolae Saramandu. Bucureşti: Editura Enciclopedică.

Coseriu, Eugenio (2007 [1980]): Lingüística del texto. Introducción a la hermenéutica del sentido. Edición, anotación y estudio previo de Óscar Loureda Lamas. Madrid: Arco/Libros S.L.

Coşeriu, Eugeniu (2009): Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică general. Antologie, argument şi note de Dorel Fînaru. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Coşeriu, Eugeniu (2010 [2000]): Rugăciunea ca text [Orationis fundamenta. La preghiera come testo]. Traducere de Andreea Grinea, in: Transilvania, XXXIX, nr. 9, septembrie, 1–12.

Coseriu, Eugen (2011 [2003]): Istoria filozofiei limbajului de la începuturi până la Rousseau. Ediție nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jünger Trabant. Versiune românească și indice de Eugen Munteanu și Mădălina Ungureanu, București: Editura Humanitas.

Coseriu, Eugenio, Loureda Lamas (2006): Óscar Lenguaje y discurso. Ediciones Universidad de Navara, S.A.: Pamplona.

van Dijk, Teun (1992 [1977]): Text and Context. Explorations in the semantics and pragmatics of the discourse. London/New York: Longman.

Dumistrăcel, Stelian (2006a): Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale. Iaşi: Editura Institutul European.

Dumistrăcel, Stelian (2006b): Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Itkonen, Esa (2013): “On Explanation in Linguistics”, article in the forum discussion of this issue: http://www.kabatek.de/energeia/E5discussion.

Kabatek, Johannes (2005): “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico”, in: Lexis 29, 151–177.

Koch, Peter (1997): „Diskurstraditionen. Zu ihrem sprachtheoretischen Status und ihrer Dynamik“, in: Barbara Frank, Thomas Haye and Doris Tophinke (eds.): Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit (Script Oralia 99). Tübingen: Gunter Narr, 43-79.

Loureda Lamas, Óscar (2007): Entrevista con Óscar Loureda Lamas, por Eugenia Bojoga, in: Revista electrónica de estudios filológicos, número 14, diciembre.

(http://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/entrevistas-%20loureda.htm).

Loureda Lamas, Óscar (2010): “Nuevas perspectivas para el análisis del texto: introducción a una lingüística del texto integral”, en: Revista de Investigación Lingüística, nr. 13, 127–154.

Maingueneau, Dominique (2007 [1998]): Analiza textelor de comunicare. Traducere de Mariana Şovea. Cuvânt înainte de Oana Popârda. Iaşi: Institutul European.

Moeschler, Jaques/Reboul, Anne (1995): “Le dialogue n’est pas une catégorie naturelle scientifiquement pertinente”, in: Cahiers de linguistique française, nr. 17. Université de Genève.

Mucchielli, Alex et alii (2006 [1998]): Teoria proceselor de comunicare. Traducere de Livia Iacob, Iași: Editura Institutului European.

Munteanu, Cristinel (2007): “Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale”. Pitești: Editura Independența Economică.

Oesterreicher, Wulf (1997): “Zur Fundierung von Diskurstraditionen”, in: Barbara Frank, Thomas Haye and Doris Tophinke (eds.), Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit (Script Oralia 99). Tübingen: Gunter Narr, 19-41.

Robu, Adriana Maria (2010): “Discursul politic electoral ca tip de discurs publicitar”, in: Anuar de lingvistică şi istorie literară. Tomul XLIX–L/2009–2010, 143–150.

Robu, Adriana Maria (2011a): “Discourse/Text from Text Linguistics Perspective”, in: Communication interculturelle et littérature, 2(14)/2011, 291 – 299.

Robu, Adriana Maria (2011b): “Relația „cadru” pragmatic – univers semantic, cu referire la discursul publicitar”, in: Anuar de lingvistică și istorie literară Tomul LI/2011, 347 – 360. Special number dedicated to Papers of Colocviul Internațional Aniversar „Eugeniu Coseriu - 90 de ani de la naștere”.

Robu, Adriana Maria (2013): “Particularităţi pragmatice ale discursului publicitar românesc actual”, PhD Thesis defended at the University „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Romania, September 2013.

Sperber, Dan / Wilson, Deirde (2009 [1986]): Relevance. Communication and cognition. Blackwell Publishing.

Tămâianu, Emma (2001): Fundamentele tipologiei textuale. O abordare în lumina lingvisticii integrale. Cluj: Editura Clusium.

Verschueren, Jef / Östman Jan – Ola (ed.) 2009: Key Notions for Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Wilson, Deirde / Sperber, Dan (2010 [2004]): “Relevance Theory”, in: L. R. Hord & G. L. Ward (eds.). The Handbook of Pragmatics. Oxford. Blackwell, 607 - 632.

Sources:

http://crinantonescu.ro/Public/cat/16/Discursuri.html

www.antena3.ro

Most of Coseriu’s publications can be downloaded at www.coseriu.de

Downloads

Published

2014-01-21

How to Cite

Robu, A. M. (2014). Public Discourse with Advertising Function. ENERGEIA. ONLINE JOURNAL FOR LINGUISTICS, LANGUAGE PHILOSOPHY AND HISTORY OF LINGUISTICS, (V), 149–165. https://doi.org/10.55245/energeia.2014.026

Issue

Section

Articles