On the Real Object of Linguistics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55245/energeia.2014.004

References

Benveniste, Émile (1966): Problèmes de linguistique générale [vol. I]. Paris: Éditions Gallimard.

Bréal, Michel (1913 [1897]): Essai de sémantique. Science des significations, Sixième édition. Paris: Librairie Hachette et Cie.

Burke, Tom (1994): Dewey’s New Logic. A Reply to Russell. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Cassirer, Ernst (2000 [1942]): The Logic of the Cultural Sciences. Five Studies, Translated and with a Introduction by S.G. Lofts, Foreword by Donald Phillip Verene. New Haven and London: Yale University Press.

Collingwood, R. G. (1960 [1945]: The Idea of Nature. London, Oxford, New York: Oxford University Press.

― (1956 [1946]): The Idea of History. London, Oxford, New York: Oxford University Press.

Coseriu, Eugenio (1967 [1954]): “Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje” [1954], en Coseriu, Eugenio (1967): Teoría del lenguaje y lingüística general. Cinco estudios, Secunda edición. Madrid: Editorial Gredos, 115-234.

―(1958): Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico Montevideo: Universidad de la Republica. Facultad de Humanidades y Ciencias.

― (1991 [1977]): El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría y metodología lingüística, Segunda edición, revisada. Madrid: Editorial Gredos.

― (1981): Lecciones de lingüística general. Madrid: Editorial Gredos.

― (1988 [1983]): “Linguistic Change Does not Exist”, in J. Albrecht, J. Lüdtke & H. Thun (eds.): Energeia und Ergon. Sprachliche Variation – Sprachgeschichte – Sprachtypologie. Studia in honorem Eugenio Coseriu, vol. I: Schriften von Eugenio Coseriu (1965-1987). Tübingen: Gunter Narr Verlag, 147-157.

― (2006 [1990]): “Información y literatura”, en Eugenio Coseriu/Óscar Loureda Lamas (2006): Lenguaje y discurso. Pamplona: EUNSA, 85-99.

― (1994): Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), ca supliment al publicaţiei Anuar de lingvistică şi istorie literară, T. XXXIII, 1992-1993, Seria A, Lingvistică. Iaşi.

― (1999): Un libro classico [as a foreword to] Antonino Pagliaro (1999), La parola e l’immagine [new edition]. Palermo: Novecento, 5-10.

― (2000): “Bréal: su lingüística y su semántica”, en Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad, en Actas del Congreso Internacional de Semántica (Universidad de La Laguna, 1997). Madrid, 21-43.

― (2004a): Universul din scoică (interviuri). Chişinău: Editura Ştiinţa.

― (2004b): Prelegeri şi seminarii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

―(2010): Storia della filosofia del linguaggio, Edizione italiana a cura di Donatella Di Cesare. Roma: Carocci editore.

Darmesteter, Arsène (1946 [1887]): La vie des mots. Étudiée dans leur significations. Paris: Librairie Delagrave.

Deely, John (1990): Basics of Semiotics. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Dewey, John (2005 [1934]): Art as Experience. New York: Penguin Group.

― (1938): Logic. The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.

― (1958): Experience and Nature. New York: Dover Publications, Inc.

Flonta, Mircea (2010): Darwin şi după Darwin. Studii de filozofie a biologiei. Bucureşti: Editura Humanitas.

Hasdeu, B. Petriceicu (1984 [1881]): Istoria limbei române, Partea I. Principie de linguistică, în Cuvente din bătrâni, Tomul III, Ediţie îngrijită şi note de G. Mihăilă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Munteanu, Cristinel (2011): “Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa biologiei asupra lingvisticii)”, în Communication interculturelle et littérature, 2 (14). Galaţi: Editura Europlus, 230-239.

Paul, Hermann (1891 [1890]): Principles of the History of Language, Translated from the second edition of the original by H.A. Strong, New and revised edition. London: Longmans, Green, and Co.

Poghirc, Cicerone (1968): B. P. Hasdeu. Lingvist şi filolog. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Sebeok, Thomas A. (2002 [1981]): Jocul cu fantasme. Semiotică şi antropologie, Traducere şi postfaţă de Mariana Neţ. Bucureşti: Editura All.

Downloads

Published

2014-01-21

How to Cite

Munteanu, C. (2014). On the Real Object of Linguistics. ENERGEIA. ONLINE JOURNAL FOR LINGUISTICS, LANGUAGE PHILOSOPHY AND HISTORY OF LINGUISTICS, (V), 43–56. https://doi.org/10.55245/energeia.2014.004

Issue

Section

Discussion forum